ภาพข่าว3 - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สถานที่ตากอากาศ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
จัดโดยสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยใพระบรมราชินูปถัมภ์


 
Back to content | Back to main menu